O firmě

Firma byla založena v roce 1994 na základě dlouholetých zkušeností a praxe nabytých v n.p. Průmstav Mladá Boleslav.

Firma se rozvíjí a zaměřuje na :

  • recyklaci stavebních a demoličních odpadů na vlastní schválené deponii, kde se z odpadu stává opět výrobek
  • zemní práce, demolice a strojní úklidové práce, čištění rybníků a vodotečí, realizaci inženýrských staveb a jejich rekonstrukce, rekultivace skládek, zakládání staveb, dopravní stavby, opravy komunikací, řezání živice a betonu.
  • zimní údržba komunikací, mulčování a sekání trávy
  • dopravu sypkých i paletovaných stavebních materiálů, kontejnerovou přepravu – pronájem kontejnerů na stavební odpad.
  • opravy nákladních automobilů, stavebních strojů, zemědělské techniky
  • zámečnické práce
  • pneuservis – nákladní , osobní , agro